سوالات متداول
آیا ماشین آلات خطوط تولید کارخانجات و به طور کلی تجهیزات مورد استفاده در امر کسب و کار مشمول مالیات بر ارزش افزوده میگردد؟

خیر ، اساسا مالیات پرداختی توسط مودیان ثبت نام شده بابت انواع نهاده ها از جمله ماشین آلات خطوط تولید کارخانجات و سایر تجهیزات که برای فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته اند ، از مالیاتهای وصول شده توسط آنها در اولین دوره مالیاتی با تسلیم اظهارنامه و درخواست مودیان قابل استرداد است .

آیا حقوق سهامدار شرکتی که در آن دارای سمت وشغل موظف میباشد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب میگردد؟

بله. مدیران و صاحبان سرمایه شرکت ها و موسسات در صورتی که دارای شغل موظف در شرکت یا موسسه خود باشند جزء کارکنان شرکت و موسسه خود به شمار می روند و حقوق آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است.

آیا پس از تسلیم اظهارنامه انحلال توسط شرکتها، اخذ دفاتر قانونی باید انجام شود؟

بله. شخصیت حقوقی شرکت های منحله تا ختم امر تسویه به قوت خود باقی است، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

آیا هزینه اجاره بهای دستگاه و ماشین آلات برای فعالیت بنگاه اقتصادی مشول مالیات میباشد؟

طبق ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه اجاره بهای دستگاه ها؛ ماشین آلات و ادوات لازم برای فعالیت بنگاه اقتصادی جزء هزینه های قابل قبول مالیات دهنده به شمار می‌رود.

 آخرین مرجع رسیدگی به اعتراض مالیاتی چیست؟

آخرین مرجع رسیدگی به اختلافات و اعتراضات مالیاتی دیوان عدالت اداری است که یکی از سازمان های وابسته به قوه قضائیه می باشد.

آیا مبالغ پرداختی بابت خریدها و هزینه های بالای 50.000.000 ریال،حتما باید از حسابهای شرکتی پرداخت شود؟

براساس تبصره 3 ماده 147 ق.م.م پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ 50.000.000 ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود .

آیا مبالغی که شرکتها بابت تکمیل،تجهیز و توسعه اماکن ورزشی به آنها پرداخت میکنند از مالیات معاف است؟

طبق بند چ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد .

اگر مودی مالیاتی به هر دلیلی اظهارنامه عملکرد خود را در موعد مقرر ارسال ننماید، مشمول چه جریمه ای میشود؟

در صورت عدم تسلیم اظهارنامه طبق ماده 157 ق.م.م مرور زمان مالیاتی5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و شخص یا اشخاص مشمول جرایم خواهند بود و با ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ، مستندات مذکور می تواند بعنوان قرائن مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد.