سوالات متداول
آیا افرادی که از کارت بازرگانی افراد دیگر جهت واردات و صادرات استفاده می کنند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند ؟

طبق بند 7 ماده 274 ق.م.م اجراء از ابتدای سال 1395 استفاده از کارت بازرگانی دیگران  به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می شود ، لذا در صورت وقوع جرم سازمان امور مالیاتی اقدامات مربوطه را انجام می دهد، اما قبل از تاریخ فوق می بایست صاحب اصلی کارت اقدام به طرح دعوی علیه سوء استفاده کننده نزد مراجع قضایی نموده و سازمان امور مالیاتی به عنوان شاکی ثانویه در پرونده ورود پیدا نماید.

آیا نقل و انتقال و واگذاری حق الاامتیاز معدن جزو قوانین املاک می باشد ؟

با توجه به اینکه فعالیت معادن براساس مجوز دریافتی از سازمان صنایع و معادن بوده و در زمان خرید و فروش مجوز سود حاصل از دریافتی از مجوز مدنظر قرار میگیرد، لذا منظور انتقال حق استفاده از معدن مورد معامله می باشد و جزو قوانین املاک نمی باشد 

در صورتیکه شخص حقیقی،هیچگونه درآمدی بجز اجاره املاک نداشته باشد، با زهم مشمول پرداخت مالیات میگردد؟

طبق ماده 57 ق.م.م  در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة ‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامة مودی را به‌ادارة امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامة مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به ‌اضافة یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

کدام اموال مودی را نمیتوان توقیف کرد؟

طبق ماده 212 ق.م.م  دو سوم حقوق حقوق بگیران‌ و سه چهارم حقوق بازنشستگی‌ و وظیفه‌ – لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة ‌اشخاص واجب‌ النفقة مودی‌ -ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌تأمین حداقل معیشت مودی لازم است‌ – محل سکونت به قدر متعارف‌ – توقیف‌ واحدهای‌ تولیدی ‌اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

 

 

اگر مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقررکلیه بدهی خود را پرداخت نکند چه اقدامی صورت میگیرد؟

در اینصورت معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او راننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او بترتیب مقرر در همین آئین نامه بازداشت خواهد شد.

اظهارنامه شراکتی مودیان حقیقی چگونه ارسال میگردد؟

نماینده پرونده ابتدا اطلاعات شرکا را در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثبت نموده و سپس اقدام به ارسال اظهارنامه شراکتی مینماید، اطلاعات شرکا به صورت اتوماتیک از سامانه ثبت نام در سامانه اظهارنامه نمایش داده خواهد شد.

اگر هنگام ثبت اظهارنامه مودی گروه مشمول را اشتباه ثبت نماید،جهت اصلاح آن چه کاری باید انجام دهد؟

در صورتی که در موعد قانونی ارسال اظهارنامه باشد مودی میتواند اظهارنامه جدید ثبت نماید و در آن گروه مشمول را تغییر دهد و در صورتی که خارج از موعد قانونی باشد، مودی اظهارنامه نداده محسوب می گردد.

آیا میتوان پرداخت مبلغ مالیات را به صورت قسطی انجام داد؟

اگر مودی نخواهد کل مبلغ مالیات خود را به صورت یکجا و نقدی پرداخت نماید میتواند در پایان ارسال اظهارنامه حداقل 40% از مالیات خود را در مکان مربوطه را به عنوان پرداخت نقدی ثبت و پس از آن تعداد اقساط را وارد نماید. که پس از ارسال اظهارنامه یک قبض نقدی و به تعداد اقساط قبض برای مودی صادر میشود.