حقوق و دستمزد سال 1403

حقوق و دستمزد سال 1403

هر ساله طبق قانون دولت موظف می باشد برای حمایت از کارگران از نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران دعوت بعمل آورد تا نمایندگان مذکور نسبت به تصویب حقوق و دستمزد سالیانه تصمیم گیری نمایند، که نمایندگان مذکور در اجرای ماده 41 قانون کار مقرر فرمودند حقوق و دستمزد سال 1403 تمام کارگران، اعم از کارمندان دولت و پرسنل موقت شاغل مشمول حقوق روزانه 2.388.728ريال معادل دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال گردند و در خصوص سایر سطوح مزدی ( اشخاصی که در سال گذشته مبتنی بر سابقه کار مبلغی بیشتر از حقوق پایه دریافت کرده‌اند) نیز 22% نسبت به دریافتنی در سال گذشته به‌علاوه روزانه 230.026 ريال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) افزایش حقوق به شماره بخشنامه 276716 به تاریخ 29/12/1402 تصویب و به امضای آقای سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

فایل PDF بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1403 از اینجا قابل دانلود می‌باشد.

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1403

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1403

پایه سنوات سال 1403

طبق بند 2 بخشنامه مذکور کارگرانی که بیش از یک سال در یک واحد اقتصادی فعالیت داشته‌اند مشمول پایه سنوات سال 1403 به مبلغ روزانه 70.000 ريال معادل هفت هزار تومان می‌گردند، توجه داشته باشید که پایه سنوان جزو مزایای رفاهی و انگیزشی می‌باشد و در گروه حقوق پایه محسوب نمی‌گردد.

پایه سنوات سال 1403

در خصوص پایه سنوات سال 1403 لازم به توضیح بیشتر می‌باشد که همه کارگران دارای قرارداد کار دائم یا موقت که یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند در صورت یکه حق سنوات سالیانه یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول پایه سنوات می‌باشند.

بن کارگری سال 1403

در خصوص بن کارگری سال 1403 مبلغ 14.000.000 ريال معادل یک میلیون و چهارصد هزارتومان به‌عنوان مزایای انگیزشی و رفاهی کارگران فارغ از اینکه ایشان متاهل باشد یا مجرد طبق تبصره 3 ماده 36 قانون کار به ایشان تعلق می‌گیرد.

حق تاهل سال 1403

حق تاهل  سال 1403 به مبلغ 5.000.000ريال معاول 500 هزار تومان ماهیانه (از ابتدای فروردین سال 1403)، یکی از مزایای رفاهی و انگیزشی می‌باشد که در سال جاری به سبد معیشتی کارگران و کارمندان اضافه گردید، البته بدون ذکر منبع این بند مشوقی بر بالارفتن نرخ ازدواج و در نتیجه باروری در کشور می‌باشد که به تمام پرسنل آقا با شرط متاهل بودن و تمام پرسنل خانم با شرط متاهل بودن تعلق می‌گیرد،

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1403

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1403

نحوه محاسبه حقوق سال 1403

نحوه محاسبه حقوق سال 1403 در خصوص اشخاص دارای کمتر از یک سال سابقه کار برای 6 ماهه اول سال شامل حقوق پایه (31روز) 74.050.568ريال + بن کارگری 14.000.000ريال+ حق مسکن 9.000.000ريال جمعا 97.050.568 ریال می‌باشد

و حداقل حقوق ایشان برای 6 ماهه دوم سال 71.661.840 ريال (30 روز)+بن کارگری 14.000.000ريال + حق مسکن 9.000.000 ريال می‌باشد که جمعا 94.661.840 ريال می‌باشد

نحوه محاسبه حقوق کارگران با یک سال سابقه کار

نحوه محاسبه حقوق کارگران با یک سال سابقه کار در سال 1403 برای 6 ماهه اول سال شامل حقوق پایه (31روز) 74.050.568ريال + بن کارگری 14.000.000ريال+ حق مسکن 9.000.000ريال+ پایه سنوات 2.100.000ريال  جمعا 99.150.568 ریال می‌باشد

 و حداقل حقوق ایشان برای 6 ماهه دوم سال 71.661.840 ريال (30 روز)+بن کارگری 14.000.000ريال + حق مسکن 9.000.000 ريال+ پایه سنوات 2.100.000ريال می‌باشد که جمعا 96.761.840ريال می‌باشد

نحوه محاسبه حقوق کارگران با یک سال سابقه کار دارای فرزند

نحوه محاسبه حقوق کارگران با یک سال سابقه کار در سال 1403 برای 6 ماهه اول سال شامل حقوق پایه (31روز) 74.050.568ريال + بن کارگری 14.000.000ريال+ حق مسکن 9.000.000ريال + پایه سنوات 2.100.000ريال+ حق اولاد 7.166.184 ريال  جمعا 106.316.752 ریال می‌باشد

 و حداقل حقوق ایشان برای 6 ماهه دوم سال 71.661.840 ريال (30 روز)+بن کارگری 14.000.000ريال + حق مسکن 9.000.000 ريال+ پایه سنوات 2.100.000ريال + حق اولاد 7.166.184ريال می‌باشد که جمعا 103.928.024ريال می‌باشد.

نحوه محاسبه حقوق کارگران با یک سال سابقه کار دارای فرزند و متاهل

نحوه محاسبه حقوق کارگران با یک سال سابقه کار در سال 1403 برای 6 ماهه اول سال شامل حقوق پایه (31روز) 74.050.568ريال + بن کارگری 14.000.000ريال+ حق مسکن 9.000.000ريال+ پایه سنوات 2.100.000ريال + حق اولاد 7.166.184ريال+ حق تاهل 5.000.000ريال  جمعا 111.316.752ریال می‌باشد

 و حداقل حقوق ایشان برای 6 ماهه دوم سال 71.661.840 ريال (30 روز)+بن کارگری 14.000.000ريال + حق مسکن 9.000.000 ريال+ پایه سنوات 2.100.000ريال+ حق اولاد 7.166.184ريال+ حق تاهل 5.000.000ريال می‌باشد که جمعا 108.928.024ريال می‌باشد

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1403

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1403

حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی در سال 1403

در خصوص نحوه محاسبه حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی در سال 1403 بر اساس دستورالعمل 276753 به تاریخ 29/12/1402 معادل آخرین مزد پرداختی به کارگر در سال 1402 بعلاوه 22% (آخرین مزد پرداختی) بعلاوه 230.026ريال به ازای هر روز کارکرد در ماه (برای 30 روز 6.900.780 و برای ماههای 31 روزه 7.130.806 ريال ) می‌باشد.

پرسش و دیدگاه خود را درج فرمایید:
    آخرین مقالات
    up-arrow