بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1401

ابتدا در نظر داشته باشیم، سیاست‌های اجرایی آقای منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، حاکی از این است که به واسطه جلوگیری از رفتارهای سوء مؤدیان تمایلی به بخشودگی جرائم مالیاتی وجود ندارد و این موضوع با توجه به یک‌سری تمهیدات سخت‌گیرانه که در بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی در 7 فروردین 1401 به‌تصویب رسید، کاملاً مشهود است. اما این بخشنامه چندان دوام نیافت و بنا به‌ تغییراتی ملغی شد. ما در این نوشتار بر آنیم بخشنامه جدید بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1401 شماره 10/1401/200 مورخ 10 اردیبهشت 1401 را تشریح نماییم. و در حال حاضر، هر چند محدود، اما همچنان رویه‌ی بخشودگی جرائم مالیاتی با تغییراتی در راستای حمایت از مؤدیان و تسریع در وصول مالیات برای دولت حاکم می‌باشد. البته در قانون نیز به منظور ایجاد عدالت مالیاتی قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی این اختیار را تفویض کرده است که تمام یا قسمتی از جرائم مالیات های مستقیم و ارزش افزوده را در صورت صلاحدید مورد بخشودگی اعلام کند. در همین رابطه باید گفت این بخشودگی شامل جرائم غیر قابل بخشش از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه نمی‌باشد یا اینطور می‌شود عنوان کرد، جرائمی که در متن صریح قانون جزو موارد غیرقابل‌بخشودگی نمی‌باشند، مسئولین اجرائی امکان اعمال نظر نسبت به آنها را دارند. قابل توجه است، اعلام بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1401 توسط سازمان امور مالیاتی یک الزام نیست، بلکه صرفاً یک اختیار است.

نحوه بخشودگی جرائم

در این بخشنامه، بخشودگی جرائم در سال 1401 به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است. نکته حائز اهمیت این است که در این بخشنامه شش ماهه دوم سال 1401 را از شش ماهه اول سال 1401 مجزا کرده است؛ به این ترتیب که در شش ماهه اول سال قوانین بسیار مناسبی در این خصوص اخذ شده و قوانین بخشودگی در شش ماهه دوم به نحوی سختگیرانه اتخاذ شده است. البته اگر مؤدیان تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند، تا 100% مشمول بخشودگی جرائم می‌شوند. توجه داشته باشید، در این بخشنامه آمده است تا 100% یا به عبارتی، حداکثر تا 100% بخشودگی لحاظ می‌گردد؛ به این صورت که ممکن است به اداره‌ای مراجعه کنیم و مدیر کل اداره بفرمایند در این اداره کل تا 80% بخشودگی اعمال شود. اما این اختیار به ادارات کل تفویض شده است که در صورت پرداخت اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشودگی، همچون عدم ارسال اظهارنامه، در مورد سایر جرائم برای سال‌های 98، 99 و 1400 تا 100%بخشودگی جرائم لحاظ گردد، برای سال 94 و قبل از آن تا 75% جرائم، برای سال 95 تا 80% جرائم، برای سال 96 تا 85% جرائم و برای سال 97 تا 95% جرائم قابل بخشودگی می‌باشد. مجدداً تأکید می‌کنم که این ضریب‌های بخشودگی برای شش ماهه اول سال 1401 اعتبار دارد و در شش ماهه دوم به نحوی که در ادامه به آن می‌پردازیم، اعمال می‌گردد.

شایان ذکر است، در صورت تأخیر در پرداخت، به ازای هر ماه 2% از نرخ بخشودگی کسر می‌گردد، تا حدی که جرائم مؤدی با نرخ حداکثر 40% مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

بخشودگی جرائم مالیاتی سال 1399

بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1399

مشمولین بخشنامه بخشودگی جرائم سال 1400

مؤدیانی که بنا به درخواست و توافق سازمان امور مالیاتی مشمول مفاد بخشنامه 513/1400/200 شده‌اند، در صورت تأخیر در پرداخت یا نحوه اعمال بخشودگی مشمول بخشنامه مذکور، امکان بهره‌مندی از بخشنامه مذکور را که در سال 1401 به‌تصویب رسیده است، ندارند.

بخشودگی جرائم مالیاتی در شش ماهه دوم سال 1401

طبق بند 2 بخشنامه 10/1401/200، حداکثر میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در صورت پرداخت یا اعمال ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی از جانب مؤدیان می‌باشد. تفاوت‌هایی که بخشودگی جرائم مالیاتی در شش ماهه دوم سال 1401 نسبت به شش ماهه ابتدای سال دارد، به قرار زیر است:

  • در شش ماه اول تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ، امکان بهره‌مندی از تخفیف‌های قانونی وجود داشت، اما در شش ماهه دوم این امکان وجود ندارد.
  • در شش ماهه دوم به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت بدهی ابرازی، بدهی تشخیصی یا برگ مطالبه یا اشخاصی که از ارائه اظهارنامه خودداری کرده‌اند، ماهیانه 2% از نرخ بخشودگی جرائم تا حدی کسر می‌گردد تا جرائم مؤدی با نرخ حداکثر 40% مشمول بخشودگی جرائم شود.
بخشودگی جرائم مالیاتی سال 1401

بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1401

بخشودگی جرایم صورت معاملات فصلی در سال 1401

طبق بند 3 و 4 بخشنامه 10/1401/200، بخشودگی جرایم صورت معاملات فصلی در سال 1401 یا جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای قبل از سال 95 و بعد از آن، در صورتی که بدهی مربوط به مالیات عملکرد سال ۹۴ و قبل از آن پرداخت شود، به قانون‌گذار این اختیار تفویض شده است که بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور صورت‌حساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود، عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله، عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش‌های تعیین شده، تا 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است. اما برای بخشودگی جرائم صورت معاملات فصلی بعد از سال 94، بخشودگی مربوط به گزارش‌های ماده 169 مکرر نسبت به مبلغ گزارش تسلیمی از مبلغ کل گزارش است، اگر به هر دلیلی مؤدی گزارشی ارائه نکند یا اصلاً اطلاعاتی برای ارسال گزارش صورت معاملات فصلی نداشته باشد یا جرائم ماده 169 مکرر کمتر از 40% فهرست معاملات باشد، در این صورت به مدیران کل مالیاتی اختیار بخشودگی تا 40% جرائم فهرست صورت معاملات فصلی، تفویض شده است.

گفتنی است، بر اساس این بخشنامه، سازمان در مصوبه‌های بعدی امکان بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر در پرداخت ارزش افزوده را لحاظ کرده است.

بخشودگی جرائم مالیاتی

طبق بند 6 بخشنامه 10/1401/200، بخشودگی جرائم مالیاتی زیر در صورت صدور حکم برائت به انحای مختلف از سوی مراجع قضایی جاری نخواهد بود. این جرائم شامل تنظیم خلاف واقع دفاتر، اختفای فعالیت، وارد کرد زیان به دولت یا ممانعت از دسترسی ماموران دولتی به اسناد و مدارک، عدم انجام قوانین مربوط به مالیات تکلیفی، تنظیم معاملات دیگران به نام خود یا معاملات خود به نام دیگران که از جمله استفاده از اطلاعات اقتصادی دیگران نیز می‌باشد، خودداری از ارسال اظهارنامه در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی است.

جرائم مالیاتی ماده 169

جرائم مالیاتی ماده 169 مکرر

شرایط تقسیط بدهی های مالیاتی برای استفاده از بخشودگی

در صورتی که شما تا یک سال پس از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا تاریخ سررسید پرداخت مالیات، درخواستی مبنی بر تقسیط بدهی و استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی را تقدیم سازمان کنید، می‌توانید بدهی‌های مربوط به مالیات مستقیم را حداکثر تا سه سال و بدهی های مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را حداکثر تا یک‌سال تقسیط بفرمائید. در نظر داشته باشید که اگر با گذشت مهلت یک ساله از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا تاریخ سررسید پرداخت مالیات درخواست تقسیط بدهی مالیاتی را تقدیم سازمان امور مالیاتی بفرمایید، به ازای سپری شدن هر ماه از مهلت یک ساله، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا به حداکثر یک سال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد. اما الزاماً در زمان تقسیط بدهی مالیاتی باید حداقل 20% از اصل مالیات و عوارض مربوط به دوره مربوطه را پرداخت نمایید.

شایان ذکر است، اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، به صورت توأمان تقسیط ‌می‌شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور می‌گردد. اعمال بخشودگی جرائم قانون مالیات مستقیم و قانون ارزش افزوده مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر است و در صورتی که مؤدی در سررسید تعیین شده برای اقساط به هر دلیلی نسبت از پرداخت امتناع نماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات، نسبت به وصول کل بدهی مؤدی، جرائم متعلقه به علاوه هزینه اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه نسبت به وصول بدهی مؤدی اقدام نماید.

جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی ارزش افزوده و عملکرد

دستورالعمل بخشودگی جرائم مالیاتی سال 1400

مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل صادر شده، از جانب سازمان امور مالیاتی در سال 1400 مشمول بخشودگی جرائم قانون مالیات مستقیم و غیر مستقیم شده‌اند، پس از آن نیز برای بخشودگی جرائم مذکور مشمول دستورالعمل صادره در سال 1400 می‌باشند.

در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، از مؤدیِ مشمولِ دریافت خسارتِ تأخیر از سازمان امور مالیاتی، بابت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده قانون مالیات‌های مستقیم و خسارت تأخیر در پرداخت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده باشد، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها یا سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر شده، سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام می‌گردد.

مشاوره بخشودگی جرائم مالیاتی

به دلیل ارتباط با مسئولین سازمان امور مالیاتی، موضوعی که لازم است به آن پرداخته شود، ادبیات آشنا با دانش مالیاتی می‌باشد. در این خصوص برای مشاوره بخشودگی جرائم مالیاتی در حوزه بدهی‌های مالیاتی، پیشنهاد می‌شود از نظرات یا لوایح مشاورین مالیاتی بهره‌مند شوید.

آیا جریمه عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد قابل بخشودگی است؟

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد، طبق متن صریح قانون، غیر قابل بخشودگی است. اما بر اساس متن صریح این بخشنامه، سازمان امور مالیاتی این امکان را دارد که بخشنامه‌ای صادر و بر این اساس جریمه عدم ارسال اظهارنامه را مشمول بخشودگی نماید.

 

دانلود PDF بخشنامه قدم بخشودگی جرائم مالیاتی

دانلود بخشنامه جدید بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1401

سوالات متداول شما

شرایط بخشودگی جرائم ارزش افزوده چیست؟

در بند 9، با توجه به حمایت از تولید، صادرات و پیمانکاران بر اساس قانون استفاده از حداکثر توان تولید، به واسطه تأخیر در پرداخت ارزش افزوده توسط کارفرمایان، امکان پرداخت ارزش افزوده فراهم نبوده است. از این حیث، با توجه به بررسی‌های سازمان امور مالیاتی بر اساس بخشنامه 10/1401/200 امکان بخشودگی جرائم تا 100% از طرف مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است.

مبنای محاسبه جریمه تأخیر برای بدهی‌های ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه شده‌اند، چه زمانی است؟

ملاک جریمه تأخیر بدهی‌های ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه شده‌اند، تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط است.

این مقاله رو به اشتراک بگذارید
مطالب پیشنهادی برای شما
اظهارنامه اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل در ...
اظهارنامه اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل در ...

از نظر قانون‌گذار، اظهارنامه مهم‌ترین سند مالی کسب و کار در طول یک سال مالی است؛ به نحوی‌ک ...

آخرین بخشنامه مالیات بر تراکنش‌های بانکی ...
آخرین بخشنامه مالیات بر تراکنش‌های بانکی ...

تراکنش‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی از اهمیت شایانی برخوردار است و این موضوع زمینه‌ی ...

نحوه تقسیط مالیات خودرو و املاک
نحوه تقسیط مالیات خودرو و املاک

طبق بخشنامه شماره 200/35387/د به تاریخ 1401/12/06 که توسط مدیر کل سازمان امور مالیاتی جناب ...

نحوه محاسبه مالیات پزشکان و آخرین بخشنام ...
نحوه محاسبه مالیات پزشکان و آخرین بخشنام ...

تغییر ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر مالیات به جای کسب درآمد مبتنی بر نفت در بودجه سال‌های ا ...

نظرات ارزشمند شما
در حال پاسخ به:
داود ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

آخرین اخبار

علی مولایی ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

درود بر شما جناب آقای میرزازاده، آخرین اخبار در خصوص بخشودگی مالیاتی در همین صفحه منتشر و امکان بهره‌برداری می‌باشد.