بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1402

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1402

شما همواره می‌توانید آخرین بخشنامه‌های مربوط به بخشودگی جرائم مالیاتی را به‌طور پیوسته در صدر این نوشتار مشاهده کنید و در صورت نیاز به بخشنامه‎‌های قبلی، به ترتیب می‌توانید به مطالب ذیل مراجعه فرمایید. اما درنهایت چنانچه مطالب ارائه‌شده برای شما به‌قدر کفایت نبود، می‌توانید در ذیل همین مقاله سؤال خود را مطرح کنید تا مدیریت مؤسسه مالیاتی دادیس، آقای علی مولایی، در کمتر از 24 ساعت پاسخگوی سؤال شما باشد و به‌طور دقیق تمام جوانب موضوع را تشریح کند.

طبق آخرین بخشنامۀ بخشودگی جرائم مالیاتی به شماره 84116/200/د مورخ 05/12/1402 (به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی) به پیوست بخشنامه شماره 20862 مورخ 09/11/1402، تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیات و عوارض قابل‌بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال جاری اقدام کنند، تمدید می‌شود.

شایان ذکر است بخشنامه شماره 20862/200/ص مورخ 09/11/1402 اذعان می‌دارد، اختیار بخشودگی جرائم مالیات و عوارض قابل‌بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام کنند، درخصوص اشخاص حقیقی تا سقف 5 میلیارد ریال (500 میلیون تومان) و برای اشخاص حقوقی تا سقف 20 میلیارد ریال (200 میلیون تومان) به معاونان مدیر کل و رؤسای ادارات مالیاتی تفویض می‌شود.

نکته حائز اهمیت در بخشنامه مذکور به شماره 20862 این است که چنانچه شما در طی سال نسبت اصل مالیات را پرداخت کرده‌اید، با استفاده از این بخشنامه می‌توانید تا پایان سال 1402 نسبت به بخشودگی جرائم خود اقدام فرمایید.

قابل توجه است به پیوست، بخشنامه دیگری که جنبه تأکیدی داشته، به شماره 81457/200/د به تاریخ 23/11/1402 صادر شده است که اذعان می‌دارد معاونان مدیر کل و رؤسای ادارات مالیاتی به استثنای موارد خاص و قانونی، از حداکثر ظرفیت بخشنامه، علی‌الخصوص برای مؤدیان کوچک و خرد استفاده کنند؛ به نحوی که پرونده این‌گونه مؤدیان نهایی و مختومه شود.

شما می‌توانید در پایان هر پاراگراف، با دانلود PDF بخشنامه مربوطه، در زمان درخواست بخشودگی، ضمیمه‌ی نامه و درخواست خود کنید.
بخشودگی جرائم مالیاتی

بخشودگی جرائم مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرائم سال 1402 به مناسبت دهه فجر  |   حداکثر ظرفیت بخشودگی جرائم در سال 1402     |     تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان سال 1402   |

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی

با توجه به درخواست مؤدیان در خصوص بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1402 ،جناب آقای داوود منظور در 5 آذر 1401 بخشنامه‌ای به شماره د/200/55838 به پیوست بخشنامه 200/1401/10 (در ذیل نوشتار به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است) جهت تکریم مؤدیان در خصوص بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی ایشان با توجه به جریانات سیاسی جاری که موجبات آسیب به مشاغل را ایجاد کرده بود به تصویب رساند، در بخشنامه مذکور تقسیط بدهی مؤدیان در خصوص مالیات عملکرد را تا حداکثر 18 ماه و برای مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا 12 ماه تفویض گردیده است، در نظر داشته باشید در تمام بخشنامه‌هایی که از سال 1401 در خصوص بخشودگی جرائم منتشر شده است، قانون گذار از واژه "تا" استفاده کرده، به این معنی که الزاما سقف تعیین شده مشمول مؤدی نمی‌گردد، اما از طرفی این اختیار به مدیریت کل سازمان امور مالیاتی مربوطه نیز تفویض گردیده است.

در بخشنامه مذکور بخشودگی جرایم به شرط تسویه یا تقسیط اصل بدهی برای اشخاص حقیقی تا سقف 75 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف 150 میلیون تومان تعیین شده است، در نظر داشته باشیم بدهی و جرائم هر سال مجزا از دیگر دوره‌های مالیاتی بررسی و اعمال بخشودگی می‌گردد و صدور دستور بخشودگی مسبوق به سابقه مؤدی نمی‌باشد.

در همین خصوص طی بخشنامه‌ای به شماره د/200/313 تمام موارد بالا و بخشنامه شماره 200/1401/10 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 تمدید گردید.

 • ضمنا در نظر داشته باشید مؤدیانی که الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، در صورت عدم رعایت قوانین سامانه مؤدیان، مشمول بخشودگی و موارد مذکور نخواهند بود.
 

برای دریافت مشاوره فوری و راهنمایی و همچنین بهره مندی از خدمات مالیاتی، علاوه بر تماس تلفنی می‌توانید درخواست خود را در صفحه مشاوره مالیاتی (لینک مرتبط) ثبت نمایید و چنانچه سوال شما کوتاه می‌باشد می‌توانید در زیر همین نوشتار به صورت متنی بپرسید تا ظرف 24 ساعت آینده مدیریت موسسه پاسخگوی سوال شما باشد.

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی سال 1401 به مناسبت دهه فجر

با توجه به استقال مؤدیان از بخشودگی جرائم مالیاتی با توجه به صدور بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی سال 1401 به مناسبت دهه فجر، به دستور جناب آقای داوود منظور، موضوع بخشنامه شماره ص/200/24545 به تاریخ 1401/11/18 طی بخشنامه دیگری به شماره ص/200/25375 به تاریخ 1401/12/01 تا پایان سال 1401 تمدید گردید این بخشنامه به این مهم می‌پردازد که عوارض، ارزش افزوده، جرائم مربوط به مالیات عملکرد و صورت معاملات فصلی به شرط تسویه اصل بدهی مالیاتی برای اشخاص حقیقی تا سقف 200 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف 300 میلیون تومان بخشوده می‌شود، این در حالی است که این بخشودگی برای هر دوره مالیاتی به طور مجزا می‌باشد و دوره‌های مالیاتی با یکدیگر جمع نمی‌شوند و وابسته به یکدیگر نیز نمی‌باشند، لازم به ذکر است که این بخشودگی مشمول اشخاصی که جرائم آنها مربوط به سامانه مؤدیان می‌باشد تفویض نمی‌گردد.

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی به مناسبت دهه فجر

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی به مناسبت دهه فجر سال 1401

نحوه بخشودگی جرایم در سال 1401

نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1401 ابتدا در بخشنامه‌ای به تاریخ 7 فروردین 1401 به‌تصویب رسید، اما این بخشنامه چندان دوام نیافت و بنا به‌ تغییراتی ملغی شد. و جایگزین آن بخشنامه دیگری به شماره 10/1401/200 مورخ 10 اردیبهشت 1401 به تصویب رسید. و در حال حاضر، هر چند محدود، اما همچنان رویه‌ی بخشودگی جرائم مالیاتی با تغییراتی در راستای حمایت از مؤدیان و تسریع در وصول مالیات برای دولت حاکم می‌باشد. البته در قانون نیز به منظور ایجاد عدالت مالیاتی قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی این اختیار را تفویض کرده است که تمام یا قسمتی از جرائم مالیات های مستقیم و ارزش افزوده را در صورت صلاحدید مورد بخشودگی اعلام کند. در همین رابطه باید گفت این بخشودگی شامل جرائم غیر قابل بخشش از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه نمی‌باشد یا اینطور می‌شود عنوان کرد، جرائمی که در متن صریح قانون جزو موارد غیرقابل‌بخشودگی نمی‌باشند، مسئولین اجرائی امکان اعمال نظر نسبت به آنها را دارند. قابل توجه است، اعلام بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1401 توسط سازمان امور مالیاتی یک الزام نیست، بلکه صرفاً یک اختیار است.

در این بخشنامه، بخشودگی جرائم در سال 1401 به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است. نکته حائز اهمیت این است که در این بخشنامه شش ماهه دوم سال 1401 را از شش ماهه اول سال 1401 مجزا کرده است؛ به این ترتیب که در شش ماهه اول سال قوانین بسیار مناسبی در این خصوص اخذ شده و قوانین بخشودگی در شش ماهه دوم به نحوی سختگیرانه اتخاذ شده است. البته اگر مؤدیان تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند، تا 100% مشمول بخشودگی جرائم می‌شوند. توجه داشته باشید، در این بخشنامه آمده است تا 100% یا به عبارتی، حداکثر تا 100% بخشودگی لحاظ می‌گردد؛ به این صورت که ممکن است به اداره‌ای مراجعه کنیم و مدیر کل اداره بفرمایند در این اداره کل تا 80% بخشودگی اعمال شود. اما این اختیار به ادارات کل تفویض شده است که در صورت پرداخت اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشودگی، همچون عدم ارسال اظهارنامه، در مورد سایر جرائم برای سال‌های 98، 99 و 1400 تا 100%بخشودگی جرائم لحاظ گردد، برای سال 94 و قبل از آن تا 75% جرائم، برای سال 95 تا 80% جرائم، برای سال 96 تا 85% جرائم و برای سال 97 تا 95% جرائم قابل بخشودگی می‌باشد. مجدداً تأکید می‌کنم که این ضریب‌های بخشودگی برای شش ماهه اول سال 1401 اعتبار دارد و در شش ماهه دوم به نحوی که در ادامه به آن می‌پردازیم، اعمال می‌گردد.

شایان ذکر است، در صورت تأخیر در پرداخت، به ازای هر ماه 2% از نرخ بخشودگی کسر می‌گردد، تا حدی که جرائم مؤدی با نرخ حداکثر 40% مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

بخشودگی جرائم مالیاتی سال 1399

بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1399

مشمولین بخشنامه بخشودگی جرائم سال 1400

مؤدیانی که بنا به درخواست و توافق سازمان امور مالیاتی مشمول مفاد بخشنامه 513/1400/200 شده‌اند، در صورت تأخیر در پرداخت یا نحوه اعمال بخشودگی مشمول بخشنامه مذکور، امکان بهره‌مندی از بخشنامه مذکور را که در سال 1401 به‌تصویب رسیده است، ندارند.

بخشودگی جرائم مالیاتی در شش ماهه دوم سال 1401

طبق بند 2 بخشنامه 10/1401/200، حداکثر میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در صورت پرداخت یا اعمال ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی از جانب مؤدیان می‌باشد. تفاوت‌هایی که بخشودگی جرائم مالیاتی در شش ماهه دوم سال 1401 نسبت به شش ماهه ابتدای سال دارد، به قرار زیر است:

 • در شش ماه اول تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ، امکان بهره‌مندی از تخفیف‌های قانونی وجود داشت، اما در شش ماهه دوم این امکان وجود ندارد.
 • در شش ماهه دوم به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت بدهی ابرازی، بدهی تشخیصی یا برگ مطالبه یا اشخاصی که از ارائه اظهارنامه خودداری کرده‌اند، ماهیانه 2% از نرخ بخشودگی جرائم تا حدی کسر می‌گردد تا جرائم مؤدی با نرخ حداکثر 40% مشمول بخشودگی جرائم شود.
بخشودگی جرائم مالیاتی سال 1401

بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1401

بخشودگی جرایم صورت معاملات فصلی در سال 1401

طبق بند 3 و 4 بخشنامه 10/1401/200، بخشودگی جرایم صورت معاملات فصلی در سال 1401 یا جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای قبل از سال 95 و بعد از آن، در صورتی که بدهی مربوط به مالیات عملکرد سال ۹۴ و قبل از آن پرداخت شود، به قانون‌گذار این اختیار تفویض شده است که بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور صورت‌حساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود، عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله، عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش‌های تعیین شده، تا 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است. اما برای بخشودگی جرائم صورت معاملات فصلی بعد از سال 94، بخشودگی مربوط به گزارش‌های ماده 169 مکرر نسبت به مبلغ گزارش تسلیمی از مبلغ کل گزارش است، اگر به هر دلیلی مؤدی گزارشی ارائه نکند یا اصلاً اطلاعاتی برای ارسال گزارش صورت معاملات فصلی نداشته باشد یا جرائم ماده 169 مکرر کمتر از 40% فهرست معاملات باشد، در این صورت به مدیران کل مالیاتی اختیار بخشودگی تا 40% جرائم فهرست صورت معاملات فصلی، تفویض شده است.

گفتنی است، بر اساس این بخشنامه، سازمان در مصوبه‌های بعدی امکان بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر در پرداخت ارزش افزوده را لحاظ کرده است.

بخشودگی جرائم مالیاتی

طبق بند 6 بخشنامه 10/1401/200، بخشودگی جرائم مالیاتی زیر در صورت صدور حکم برائت به انحای مختلف از سوی مراجع قضایی جاری نخواهد بود. این جرائم شامل تنظیم خلاف واقع دفاتر، اختفای فعالیت، وارد کرد زیان به دولت یا ممانعت از دسترسی ماموران دولتی به اسناد و مدارک، عدم انجام قوانین مربوط به مالیات تکلیفی، تنظیم معاملات دیگران به نام خود یا معاملات خود به نام دیگران که از جمله استفاده از اطلاعات اقتصادی دیگران نیز می‌باشد، خودداری از ارسال اظهارنامه در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی است.

جرائم مالیاتی ماده 169

جرائم مالیاتی ماده 169 مکرر

شرایط تقسیط بدهی های مالیاتی برای استفاده از بخشودگی

در صورتی که شما تا یک سال پس از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا تاریخ سررسید پرداخت مالیات، درخواستی مبنی بر تقسیط بدهی و استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی را تقدیم سازمان کنید، می‌توانید بدهی‌های مربوط به مالیات مستقیم را حداکثر تا سه سال و بدهی های مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را حداکثر تا یک‌سال تقسیط بفرمائید. در نظر داشته باشید که اگر با گذشت مهلت یک ساله از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا تاریخ سررسید پرداخت مالیات درخواست تقسیط بدهی مالیاتی را تقدیم سازمان امور مالیاتی بفرمایید، به ازای سپری شدن هر ماه از مهلت یک ساله، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا به حداکثر یک سال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد. اما الزاماً در زمان تقسیط بدهی مالیاتی باید حداقل 20% از اصل مالیات و عوارض مربوط به دوره مربوطه را پرداخت نمایید.

شایان ذکر است، اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، به صورت توأمان تقسیط ‌می‌شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور می‌گردد. اعمال بخشودگی جرائم قانون مالیات مستقیم و قانون ارزش افزوده مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر است و در صورتی که مؤدی در سررسید تعیین شده برای اقساط به هر دلیلی نسبت از پرداخت امتناع نماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات، نسبت به وصول کل بدهی مؤدی، جرائم متعلقه به علاوه هزینه اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه نسبت به وصول بدهی مؤدی اقدام نماید.

جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی ارزش افزوده و عملکرد

دستورالعمل بخشودگی جرائم مالیاتی سال 1400

مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل صادر شده، از جانب سازمان امور مالیاتی در سال 1400 مشمول بخشودگی جرائم قانون مالیات مستقیم و غیر مستقیم شده‌اند، پس از آن نیز برای بخشودگی جرائم مذکور مشمول دستورالعمل صادره در سال 1400 می‌باشند.

در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، از مؤدیِ مشمولِ دریافت خسارتِ تأخیر از سازمان امور مالیاتی، بابت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده قانون مالیات‌های مستقیم و خسارت تأخیر در پرداخت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده باشد، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها یا سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر شده، سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام می‌گردد.

مشاوره بخشودگی جرائم مالیاتی

به دلیل ارتباط با مسئولین سازمان امور مالیاتی، موضوعی که لازم است به آن پرداخته شود، ادبیات آشنا با دانش مالیاتی می‌باشد. در این خصوص برای مشاوره بخشودگی جرائم مالیاتی در حوزه بدهی‌های مالیاتی، پیشنهاد می‌شود از نظرات یا لوایح مشاورین مالیاتی بهره‌مند شوید.

آیا جریمه عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد قابل بخشودگی است؟

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد، طبق متن صریح قانون، غیر قابل بخشودگی است. اما بر اساس متن صریح این بخشنامه، سازمان امور مالیاتی این امکان را دارد که بخشنامه‌ای صادر و بر این اساس جریمه عدم ارسال اظهارنامه را مشمول بخشودگی نماید.

دانلود PDF بخشنامه قدم بخشودگی جرائم مالیاتی

دانلود بخشنامه جدید بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1401

 • با توجه به بخشنامه بخشودگی جرائم (به مناسبت دهه فجر) چند درصد از جرائم مالیاتی بخشوده می‌شوند؟

  با توجه به تسویه بدهی مالیاتی و بخشنامه بخشودگی جرائم (به مناسبت دهه فجر) جرائم مالیاتی ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی و دیگر جرائم طبق مراجعات اخیر مؤدیان به سازمان امور مالیاتی، به طور متوسط 85% جرائم به دستور مدیر کل سازمان مربوطه بخشودگی اخذ کرده‌اند، اما این رقم شامل 75% تا 95% نیز بوده است.

  اصل بخشنامه و توضیحات لازم در متن همین مقاله درج شده است.

 • شرایط بخشودگی جرائم ارزش افزوده چیست؟

  در بند 9، با توجه به حمایت از تولید، صادرات و پیمانکاران بر اساس قانون استفاده از حداکثر توان تولید، به واسطه تأخیر در پرداخت ارزش افزوده توسط کارفرمایان، امکان پرداخت ارزش افزوده فراهم نبوده است. از این حیث، با توجه به بررسی‌های سازمان امور مالیاتی بر اساس بخشنامه 10/1401/200 امکان بخشودگی جرائم تا 100% از طرف مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است.

 • مبنای محاسبه جریمه تأخیر برای بدهی‌های ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه شده‌اند، چه زمانی است؟

  ملاک جریمه تأخیر بدهی‌های ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه شده‌اند، تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط است.

پرسش و دیدگاه خود را درج فرمایید:
 • ناصر فراهانی :

  با سلام
  مالیات مشاغل از سال ۹۴ لغایت ۹۶ اینجانب تحت عنوان مدیر کارگاه که با همسر و فرزندانم شریک هستم مطابق برگ قطعی هر سال من پرداخت نمودم ولی متاسفانه همچنان سایر شرکا طی این مدت بدهکارند در صورتیکه کل مالیات هر سال پرداخت شد
  و بنده اخیرا متوجه این موضوع شدم چگونه می‌توانم در این مورد اقدام کنم با تشکر

  • علی مولایی :

   سلام و عرض ادب جناب آقای فراهانی
   اگر درست متوجه سوال شمای بزرگوار شده باشم، برای همسر و فرزند شما بدهی مالیاتی وجود دارد و این در حالی است که شما تمام مبلغ مالیات را تسویه کرده‌اید، در این خصوص شما نیاز به مستندات پرداخت جهت ارائه به ممیز کل مالیاتی دارید که مستندات می‌تواند ارائه گردش حساب بانکی شما در زمان پرداخت مالیات باشد.
   علی ایحال بعد از ارائه مستندات پرداخت و عدم ترتیب اثر شما می‌توانید از هیئت 251 مکرر یا هیئت وزیر به آدرس dad.mefa.ir در این خصوص اقدام بفرمائید، لادزم به ذکر است، ثبت شکایت در هیئت 251 مکرر به صورت اینترنتی می‌باشد.

 • محمد فراهانی :

  با سلام بدلیل عدم آشنایی استفاده از ماده ۵۷ عملکرد سال۱۴۰۱ اجاره دریافتی شامل ۱۰۰ در جریمه مالیاتی در بر تشخیص اعمال گردیده چگونه می‌توانم از بخشودگی این جریمه استفاده کنم حوزه مالیاتی ۴۰۰۵۱۱ شمال تهران

  • علی مولایی :

   درود بر شما جناب آقای فراهانی
   بخشی از سوال شما « اجاره دریافتی شامل 100» برای من مفهوم نیست، خواهشمندم سوال خود را اصلاح و مجددا ارسال بفرمائید،
   با تشکر

 • آذر سلیمانی :

  سلام و عرض ادب خدمت شما
  مالیات 169 دوره 1 عملکرد 1401 برام جریمه بریدن 842.000.000 ریال چطور میتونم درخواست بخشودگی بدم لطفا راهنمایی بفرمایین

  • علی مولایی :

   سلام و عرض ادب سرکار خانم سلیمانی
   شما می‌توانید طبق قالب زیر درخواست بخشودگی داشته باشد
   به: ریاست محترم سازمان امور مالیاتی استان ......
   با سلام
   احتراما اینجانب .......... به کد ملی ........... خواهشمندم، پیرو بخشنامه‌ ص/20862/200 در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، بخشنامه د/81457/200 با عنوان استفاده از حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی علی الخصوص مؤدیان کوچک و تمدید بخشنامه‌های فوق‌الذکر به شماره د/84116/200 خواهشمندم نسبت به بخشودگی جریمه ماده 169 مکرر دوره 1 عملکرد 1401 با مبلغ ......... به‌شماره ........... (شماره برگه) معاونت عالی را مبذول دارید.
   (به پیوست نامه برگ پرداخت اصل مالیات دوره مذکور ضمیمه گردد) و در صورت چانه‌زنی شفاها بفرمائید که در بخشنامه صادره به مناسبت دهه فجر تصریح شده است، اختیار بخشودگی جرائم موضوع بخشنامه مذکور فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیاتی و عوارض دوره تفویض شده است.
   بخشنامه‌های مذکور نیز به صورت ‌PDF در صدر مقاله فوق قرار داده شده‌اند.

   پایدار باشید.

 • نظم آبادی :

  ممنونم از مقاله کامل وکاربردیتون .

  • علی مولایی :

   درود بر شما
   نظر شمای بزرگوار موجبات دلگرمی در خصوص این تعامل سازنده و متشرک را برای تیم موسسه مالیاتی دادیس فراهم می‌کند.

 • محقق :

  سلام ممنونم بابت توضیحات کاملتون
  بینهایت سپاس

 • میلاد حیدری :

  سلام وقتتون بخیر
  من ماه گذشته مالیاتم را پرداخت کردم
  ی مقدارم جریمه داشتم بمن گفتن اگه کل مالیات و ده درصد از جریمه رو ب طور کامل پرداخت کنی بقیه جریمه ینی ۹۰ درصد باقی مانده بخشیده میش
  الان ی پیام اومده برام ک اون ده درصد پرداختی رو کم کردن ینی اگ ۱۰۰ تومن بوده جریمم من ده تومن پرداخت کردم ۹۰تومن باقی مونده باید بخشیده میشده در صورتی ک تو کارتابل اداره مالیات زده بدهی جریمه باقی مانده ۹۰ تومن
  مممون میشم راهنمایی کنین

  • علی مولایی :

   سلام و عرض ادب بخدمت شما جناب آقای حیدری
   درخواستی مکتوب جهت ارائه مدیریت کل مالیاتی اداره مربوطه تنظیم بفرمائید مبنی بر اینکه اینجانب آقا/خانم مالیاتی خود را طبق برگ تشخیص شماره .... در تاریخ .... طی فیش .... پرداخت کرده‌ام، خواهشمندم نسبت به اعمال بخشنامه شماره 200/24545/ص به مناسبت دهه فجر و تکریم مؤدیان دستورات لازم را مبذول دارید، پیشاپیش از بذل توجه و معاونت شما کمال امتنان و قدردانی را دارم.
   و به خدمت ایشان ارائه بفرمائید، چنانچه جرائم شما مورد بخشودگی قرار نگرفت، نص صریح قانون رعایت نگردیده است و شما می‌توانید نسبت به آن به خدمت هر یک از مراجع مالیاتی اعتراض داشته باشید.

 • داود :

  آخرین اخبار

  • علی مولایی :

   درود بر شما جناب آقای میرزازاده،
   آخرین اخبار در خصوص بخشودگی مالیاتی در همین صفحه منتشر و امکان بهره‌برداری می‌باشد.

آخرین مقالات
up-arrow