تفاوت آئین‌نامه دستورالعمل و بخشنامه

تفاوت آئین‌نامه دستورالعمل و بخشنامه

 در خصوص تفاوت آئین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه براساس نظر دکترین حقوقی، از جمله ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر لنگرودی، می‌توان این‌گونه توضیح داد که آئین‌نامه جنبه آمریت دارد و در حکم قانون است و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود. اما درخصوص دستورالعمل و بخشنامه به واسطه‌ی اینکه به‌صورت خاص صادر می‌شود، جنبۀ نقض قوانین و مقرارت حکومتی را ندارد، ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند و در زمره‌ی تخلفات اداری محسوب می‌شود؛ به‌عبارتی دستورالعمل به تشریح بخشی از آئین‌نامه می‌پردازد، اما ناقض آئین‌نامه نمی‌تواند باشد. البته از تعریف دستور که ریشۀ لغوی دستورالعمل است، می‌توان همچون بخشنامه‌ها به موقت بودن یا شامل زمان بودن آنها نیز اشاره کرد.

 

شما می‌توانید جهت اطلاع از جزئیات بیشتر با تیم مشاور مالیاتی و حقوقی موسسه مالیاتی دادیس تماس بگیرید یا در صورتی که سوال کوتاهی دارید و امکان پرداخت هزینه مشاوره را ندارید در زیر همین مقاله سوال خود را طرح بفرمائید تا به مدیریت موسسه پاسخگوی شما باشد.

تفاوت آئین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه در قوانین مالیات

با توجه به تعریف فوق‌الذکر و تعاریف ذیل درخصوص تفاوت آئین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه در قوانین مالیات، آئین‌نامه‌ها در قوانین مالیاتی توسط بالاترین مقام اجرایی صادر می‌شوند و رعایت آنها الزام قانونی دارد. اما با توجه به سرعت تغییرات نظام سیاسی و اقتصادی در طول زمان، بخشنامه‌ها نیز برای مؤدیان و مجریان سازمان امور مالیاتی در حکم قانون است؛ بر همین اساس نیز بخشنامه‌ها ممکن است بخشنامه‌های قبلی را نقض کنند. اما عرف حاکم بر جامعه مالیاتی در حال حاضر برای آئین‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها همچون سایر قوانین، مانند قانون بودجه، اعتبار یکسانی قائل است؛ هرچند که بنا به زمان صدور بر یکدیگر مقدم‌اند.

تعریف آئین‌نامه

طبق ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، آئین‌نامه مقرراتی است که مقامات صلاحیت‌دار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع می‌کنند و در معرض اجرا می‌گذراند، خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده باشد. در همین زمینه لفظ نظام‌نامه هم (به‌جای آئین‌نامه) استعمال شده است که گاه خود مجلس شورای اسلامی نظام‌نامه را وضع می‌کند. در حقوق اسلامی این‌گونه مقررات را حکم می‌گفتند و آن را در مقابل شرع به کار می‌بردند و وضع این‌گونه مقررات را (که بنا بر تدوین آن نداشته‌اند) حکومت می‌نامیدند.

نظام‌نامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرای وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئین‌نامه‌های مصوب پارلمان نیست (آئین‌نامۀ مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معنی اعم که شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان می‌شود).

آئین‌نامه به این معنی مفهومی عام دارد که جز قانون (یعنی مصوبات کلی پارلمان)، تمام بخشنامه را شامل می‌شود.

آیئن نامه، بخشنامه و دستورالعمل

تفاوت آیئن نامه، بخشنامه و دستورالعمل

تعریف بخشنامه

در ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف بخشنامه تصریح شده است: نامه‌ای که در یک یا چند نسخه نوشته شده است و برای آگاه شدن اشخاص حقیقی یا حقوقی ارسال می‌شود. یا می‌توان این‌طور عنوان کرد که بخشنامه نامه‌ای از طرف رئیس اداره برای آگاهی همه یا قسمتی از کارکنان اداره و انجام دادن دستور معینی نوشته می‌شود که گویا در گذشته به آن متحدالمال می‌گفتند.

در تعریف بخشنامه می‌توان تصریح کرد که بخشنامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت (به صورت کتبی) که از طرف مقام اداری ریاست بخش‌های مختلف به منظور ارشاد و براساس قانون (آئین‌نامه) ابلاغ می‌شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آنها نباشد، از حیث لزوم پیروی ریاست بخش از مدیریت عامل است. بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست؛ چراکه آئین‌نامه سابق بر آن مبنای اجرایی سازمان قرار گرفته است.

تعریف دستورالعمل

طبق ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، تعریف دستورالعمل به‌طور مشخص ذکر نشده؛ اما در تعریف دستور تصریح شده است که در لغت به معنی سرمشق، قانون، فرمان و امر وزیر و فرمانده است. در توضیح تکمیلی اشاره شده است که در زمان ساسانیان به شخصی اطلاق می‌شد که نوعی سمت رسمی داشت و مشاوره‌ی قضایی و دینی و پاره‌ای امور مملکتی را انجام می‌داد.

پرسش و دیدگاه خود را درج فرمایید:
آخرین مقالات
up-arrow