نحوه کاهش مالیات

نحوه کاهش مالیات

تابه‌حال به این موضوع برای شما به‌عنوان یک چالش طرح شده است که نحوه کاهش مالیات یا تعدیل مالیات توسط ممیز کل مالیاتی یا ماده 238 طبق یک مجوز قانونی صورت می‌گیرد، یا خیر؟ یا نحوه تعدیل مالیات شما چگونه است؟ شاید برای کارفرما صرفاً عدد تخفیف یا تعدیل مالیات حائز اهمیت باشد، اما از نظر یک مشاور مالیاتی، قانونی بودن یا نبودن موضوع اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه اگر این فرایند یا مجوز طبق بخشنامه، آئین‌نامه یا متن صریح قانون صورت بگیرد، برای ممیز کل مالیاتی یا ماده 238 یک وظیفه قلمداد می‌شود که موظف به اجرای آن است؛ اما اگر این مسئله به منزلۀ یک مرحمت و بخشش از جانب ماده 238 باشد، باعث می‌شود ما ملتمسانه گردن کج ‌کنیم که این رفتار در نظام اقتصادی برای هیچ‌کسی خوشایند نیست. با طرح این موضوع، در ادامه این مسئله را به طور کامل بررسی می‌کنیم که آیا در نامه‌نگاری‌های خود از این ماده بهره بگیریم یا خیر.

لازم به ذکر است که در پایان هر پاراگراف بخشنامه‌های اشاره‌شده در قالب یک فایل PDF به‌پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

پیش از این در بخشنامه‌هایی به شماره 8422/203 به تاریخ 24/06/1382 یا در بخشنامه‌ دیگری به شماره 3904 به تاریخ 04/02/1375 تحت عنوان نظارت در تشخیص تعدیل مالیات توسط ممیزین کل، آقای داریوش ایرانبدی، معاون درآمدهای مالیاتی، اذعان داشته است، هیچ‌گونه محدودیتی از حیث میزان تعدیل مأخذ مشمول مالیات یا حتی رفع تعرض از مؤدی در صورت ضرورت و استحقاق قانونی وجود ندارد. مضافاً آنکه دادستانی انتظامی مالیاتی درمورد میزان تعدیل مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی درصورتی‌که براساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و قانونی و منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد، حساسیتی نخواهد داشت.

 

 

در صورتی که سوال کوتاهی دارید، پیشنهاد می‌کنیم در ذیل همین نوشتار آن را درج فرمائید تا به طور جامع پاسخگوی سوال شما باشیم و در صورتی که نیاز به مشاوره مالیاتی دارید می‌توانید درخواست خود را ثبت تا در اسرع وقت جهت هماهنگی با شما تماس بگیریم.

چگونه مالیات کمتری بدهیم؟

اما چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ آقای سبحانیان، ریاست کل سازمان امور مالیاتی، طی بخشنامه‌ای به شماره 82213/200/د به تاریخ 25/11/1402 به دور از هر گونه ابهامی در بند 2 آن تصریح داشت: ضروری است مسئول/ مسئولان ذی‌صلاح، در انجام صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی به‌صورت جدی تلاش کنند و به منظور کسب اطمینان معقول از صحت ادعای مؤدی، رأساً با بررسی دلایل، اعم از شفاهی یا کتبی، دفاتر، اسناد و مدارک و صورت‌های مالی حسب مورد یا بازدید و تحقیق محلی و یا از طریق صدور قرار کارشناسی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب‌جمعی خود، نسبت به رسیدگی مجدد و حسب مورد تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا رد مندرجات برگ تشخیص/ مطالبه مالیات صادره (تعدیل تا صد درصد)، اقدام کنند.

همچنین در بند 3 همین بخشنامه نیز به واسطه‌ی جلوگیری از اطاله دادرسی‌های مالیاتی اذعان می‌دارد: از آنجا که هیچ‌گونه محدودیت و قیدی برای تعدیل مبنای تشخیص مالیات به هر میزان که طبق قوانین و مقررات موضوعه مؤدی استحقاق داشته باشد وجود ندارد و تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نیست، لذا اقدام مسئول/ مسئولان ذی‌صلاح در حصول توافق با مؤدی، منطبق با قانون و ضروری خواهد بود. مضافاً آنکه تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی درصورتی‌که براساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه یا مدلل و یا منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد، مورد تأکید و حمایت دادستانی انتظامی مالیاتی نیز خواهد بود.

فایل PDF  بخشنامه شماره د/82213/200  با عنوان اختیارات ممیز کل مالیاتی
پرسش و دیدگاه خود را درج فرمایید:
    آخرین مقالات
    up-arrow