مؤسسه دادیس
مؤسسه دادیس

همراه شما در مراجع حل اختلاف مالیاتی

نحوه ارسال اظهارنامه تبصره ماده 100
نحوه ارسال اظهارنامه تبصره ماده 100

قبل از بررسی و تفسیر دستورالعمل شماره 3/1402/200، مورخ 27/02/1402 که عموم جامعه با عنوان ا ...

مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو
مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو

بنا به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در سال 1402 و موضوعیت عادلانه بودن مالیات در راستای رعای ...

جرایم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیا ...
جرایم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیا ...

با توجه به اینکه اطلاعات سامانه مودیان مبنای ماليات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت، ساختار ...

پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان tp.t ...
پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان tp.t ...

پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان tp.tax.gov.ir (لینک مرتبط) از نگاه قانون‌گذار یک راهکا ...

نحوه حسابرسی مالیاتی
نحوه حسابرسی مالیاتی

طبق بخشنامه 200/99/522 به تاریخ 27 بهمن 1397 درخصوص نحوه حسابرسی مالیاتی اذعان می‌دارد: ...

نحوه محاسبه مالیات
نحوه محاسبه مالیات

از روش‌های مرسوم برای نحوه محاسبه مالیات می‌توان به این موارد اشاره کرد: رسیدگی مبت ...

نحوه ابلاغ مالیاتی
نحوه ابلاغ مالیاتی

نخستین و البته مهم‌ترین سوالی که در بدو رسیدگی باید مطرح شود، این است: «نحوه ابلاغ مالیاتی ...

اختیارات ممیز کل مالیاتی
اختیارات ممیز کل مالیاتی

از مهم‌ترین سوالاتی که برای تمام مؤدیان بعد از دریافت برگ تشخیص مالیات مطرح می‌شود، درباره ...

نحوه تقسیط مالیات خودرو و املاک
نحوه تقسیط مالیات خودرو و املاک

طبق بخشنامه شماره 200/35387/د به تاریخ 1401/12/06 که توسط مدیر کل سازمان امور مالیاتی جناب ...