سوالات متداول
در صورتی که مودی بخشی از سال ملک خود را اجاره داده باشد،مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک چگونه باید ثبت گردد؟

اظهارنامه اجاره املاک را برای محدوده زمانی حداکثر یکسال میتوان ثبت نمود، در صورتی که تنها بخشی از سال ملک اجاره داده شده باشد باید اجاره ماهیانه در هر دوره را مودی محاسبه نماید. ضمنا مدت زمان اجاره در محاسبات تاثیری ندارد.

آیا مودیان نسبت به ارائه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک موظف هستند؟

طبق ماده 229 – اداره مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی ، به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.

آیا همه املاکی که اجاره داده میشوند بلااستثناء مشمول مالیات بر درآمد اجاره میباشند؟

خیر ، درآمد هر شخصی ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.

آیا کارگران بازنشسته میتوانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟

به لحاظ اجرای مقررات قانون کار ، اشتغال بکار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی ندارد و در صورت بکارگیری آنان در کارگاههای مشمول قانون کار ، این قبیل کارگران همانند سایر کارگران شاغل در آن واحد از کلیه حقوق و مزایای قانون کار از جمله بن کارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار نیز برخوردار خواهند شد.

آیا حق بازاریابی که به اشخاص حقیقی داده میشود مشمول تبصره ماده 86 میشود؟‌و آیا باید در معاملات فصلی اعلام گردد؟

اگر پرونده مالیاتی دارد فقط باید در خلاصه معاملات اعلام شود و اگر پرونده مالیاتی ندارد باید 10 درصد مالیات تبصره ماده 86 را کسر و در لیست حقوق اعلام نماید.

 آیا نقل و انتقال املاک(ملک و مغازه) بنیاد مستضعفان مشمول مالیات است؟

طبق بند5 بخشنامه شماره 11304/6247/201 نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59ق م م توسط نهادهای ماده 2 ق م م و مالاجاره های دریافتی آنان از این بابت ، فعالیت اقتصادی مشمول مالیات نبوده لیکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی است و طبق مقررات ماده 77 مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

مالیات اجاره بها بر اساس چه مدرک و مستندی مورد محاسبه قرار میگیرد؟

اجاره نامه یا قرارداد رسمی بر مبنای جدول اجاره املاک مشابه – اجاره نامه یا قرارداد عادی بر مبنای جدول اجاره املاک مشابه – در صورت عدم وجود قرارداد اجاره نیز بر مبنای جدول اجاره املاک مشابه و در صورت وجود قرارداد اجاره ای که اجاره بهای آن کمتر از 80درصد اجاره املاک مشابه باشد بر مبنای جدول اجاره بهای املاک مشابه محاسبه میشود.

کدام جرایم مالیاتی قابلیت بخشودگی ندارند؟

به غیر از جریمه هایی از قبیل عدم تسلیم اظهارنامه ، جریمه ی ناشی از درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا ناشی از هزینه های غیرواقعی ، مابقی جرایم مندرج در ق م م که به نحوی در اوراق مالیاتی مورد محاسبه و مطالبه قرار میگیرد قابلیت بخشودگی دارند.