وبلاگ
مقالات وبلاگ

مالیات بر اجاره املاک چگونه محاسبه میگرد ...
مالیات بر اجاره املاک چگونه محاسبه میگرد ...

طبق مادۀ یک قانون مالیات‌های مستقیم، تمام مالکین نسبت به درآمد حاصل از املاکی که در ایران ...

مالیات حقوق و محاسبه | موارد معاف از مال ...
مالیات حقوق و محاسبه | موارد معاف از مال ...

از ارکان مهم بنگاه‌های اقتصادی، پرسنل و نیروی انسانی‌اند که محاسبۀ صحیح حقوق، مزایا و کسور ...